La bretxa digital a la ciutat de Barcelona. 2020

L’INFORME DE LA BRETXA DIGITAL A LA CIUTAT DE BARCELONA ANALITZA L’ACCÉS I ÚS DE LES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

L’informe “La bretxa digital a la ciutat de Barcelona. 2020”, presentat el mes de febrer del 2021, en col•laboració amb Mobile World Capital Barcelona, recull els resultats d’una enquesta feta a més de 2.500 ciutadans i ciutadanes.

Els objectius de l’informe són, d’una banda, analitzar l’evolució de la bretxa digital en els darrers quatre anys i, de l’altra, comprovar com ha impactat la pandèmia en l’accés i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El confinament provocat per la crisi sobrevinguda de la covid-19 ha impactat en tots els sectors socials i ha modificat el comportament digital de tota la ciutadania, de manera que ha generalitzat activitats en línia que abans eren del tot minoritàries.

L’enquesta ofereix dades rellevants com que la immensa majoria de la ciutadania(92%) viu en llars connectades a internet i només un 8% de les llars no disposen de connexió a la xarxa.

Malgrat aquestes tendències positives, la pandèmia ha posat en evidència que encara persisteixen determinats factors que condicionen l’accés i l’ús de les TIC, com ara l’edat, la renda, el nivell d’estudis o la situació ocupacional. L’accés al teletreball, el seguiment de l’educació a distància o la tramitació electrònica amb l’Administració han estat els factors que més han evidenciat i agreujat aquestes desigualtats en l’accés i l’ús de les TIC.

#inclusiodigital