FINANÇAMENT

Subvenció pública a la innovació.

El 2020, durant l’emergència global, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIT Habitat, va llançar la línia de subvencions “La Ciutat Proactiva” per a projectes d’innovació urbana. Arran dels bons resultats obtinguts, s’ha transformat en una iniciativa anual que busca implicar la ciutadania i les entitats a participar en la creació de propostes i solucions adreçades a les necessitats de ciutat.

S’adreça a projectes d’innovació urbana caracteritzats pels aspectes següents:

 

  • Orientats a missions
  • Alt impacte
  • Bottom up
  • Component innovador i diferencial
  • Escalables i sostenibles
  • Executables a curt termini

Orientats a grans missions de ciutat.

Amb impacte demostrable i retorn quantificable i perdurables en el temps.

Promoguts des de baix (convocatòria de caràcter obert i no prescriptiu).

Que utilitzin metodologies i recursos innovadors pel que fa al planejament i l’execució.

Sostenibles econòmicament durant l’execució del projecte i un cop s’acabi la subvenció.

Amb una durada màxima de 12 mesos.

Malgrat que la convocatòria ha incorporat millores any rere any i s’ha adaptat al context canviant, totes les edicions presenten una sèrie de trets comuns com, per exemple, la promoció de la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, a fi de trobar solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.