MAR D’OMBRES

Solució guanyadora del repte urbà “generació d’ombratge efímer a l’espai públic”.

“Mar d’ombres”, un projecte presentat per l’equip format per BATEC, un pol cooperatiu integrat per  Lacol, Aiguasol, Societat Orgànica i SEBA, va ser valorat en la segona posició pel comitè de selecció del repte.

El sistema es fonamenta en un mòdul bàsic estructural estandarditzat provinent de la construcció industrialitzada del món agrícola, els hivernacles, amb unes dimensions (3 x 6,4 x 3,5 a 6 metres) que permeten adaptar-se als diversos espais públics de la ciutat, i presenten una gran versatilitat, no tan sols en les operacions de muntatge i desmuntatge, sinó en aquesta adaptació dimensional i funcional.