Mesura de Govern d’impuls de la innovació urbana a Barcelona

La mesura de govern formalitza i estructura l’estratègia d’impuls de la innovació a la ciutat perquè aquesta esdevingui una palanca de transformació i acceleració al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana.

Ho fa amb quatre línies d’accions principals:

• Innovar internament a l’Ajuntament, promovent un canvi en la cultura innovadora de l’Administració.
• Innovar amb tot l’ecosistema, impulsant la innovació amb la ciutat i les seves persones.
• Innovar en la gestió pública, estructurant metodologies i articulant nous instruments per impulsar la innovació.
• Accelerar els processos d’innovació, impulsant la ciutat com a espai natural per a l’experimentació.