REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT RELACIONADA AMB LES MOTOCICLETES

Barcelona és una de les ciutats europees amb més presència de motos i ciclomotors als carrers, pel fet que es tracta d’un vehicle urbà de gran flexibilitat d’ús en els trajectes curts i de distància mitjana habituals a Barcelona. Representen el 33,3% del parc mòbil de Barcelona. Concretament, les motocicletes representen un 27,2% i els ciclomotors un 6,1%.

Definida com a mitjà de transport de poc volum i alta ocupació, presenta múltiples avantatges a l’hora de moure’s per la ciutat, com la seva flexibilitat d’ús, el seu baix consum i el poc espai que ocupa en la via pública, tant en circulació com estacionada. Per contra, l’índex d’accidentalitat és un aspecte negatiu que cal resoldre i que s’ha convertit en un dels majors reptes de Barcelona en matèria de seguretat viària.

El 2022 es van registrar 23 víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona, dels quals 16 eren motoristes, la qual cosa suposa el 70% de la sinistralitat. Així mateix, el col·lectiu dels motoristes va representar el 86,3% dels conductors ferits greus, segons el Balanç de sinistralitat viària del primer semestre del 2022 de l’Ajuntament de Barcelona.

Reconeixent la urgència d’aquesta problemàtica i amb l’objectiu i necessitat d’abordar la reducció de la sinistralitat dels motoristes de manera innovadora i efectiva,  s’ha llançat el repte urbà de “reducció de la sinistralitat relacionada amb les motocicletes”.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la col·laboració del Comissionat de l’Agenda 2030 i de BIT Habitat i Fira de Barcelona, a través del saló Tomorrow.Mobility World Congress, impulsen un repte perquè empreses, startups, universitats i centres d’innovació presentin solucions que tinguin per objectiu reduir la sinistralitat relacionada amb les motocicletes.

QUÈ BUSQUEM?

Aquesta convocatòria cerca les millors propostes de solució al repte urbà “reducció de la sinistralitat relacionada amb les motocicletes” augmentant la seguretat viària a la ciutat tant pels/les motociclistes, com per la resta de persones que circulen per la ciutat sigui a peu o en altres vehicles.

Es busquen solucions:

 • Component innovador i diferencial: que utilitzin metodologies i recursos innovadors pel que fa al planejament i l’execució.
 • Alt impacte: Amb impacte demostrable i retorn quantificable i perdurables en el temps.
 • Executables a curt termini: Durada màxima de 18 mesos entre implementació i monitoratge.

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ

Les solucions poden ser orientades a resoldre aquesta problemàtica des d’una o ambdues de les següents perspectives:

 • Acció conductual
 • Innovació Tecnològica

La solució conductual ha de tenir el format necessari per aconseguir els objectius i aplicar-se, si s’escau a la infraestructura pública.
La solució ha de ser capaç d’intervenir sobre el comportament les persones que fan ús de les motos, per tal d’influenciar la seva conducta. Aquesta lògica està inspirada a la “teoria del nudges” que busca modificar l’arquitectura de les decisions individuals, intentant canviar el comportament de les persones. En aquest context, cal intervenir en la conducció dels/les motociclistes per tal de limitar el comportament incívic o perillós a la carretera, i/o des d’incentivar l’ús de la moto per trajectes que es poden substituir pel transport públic, la bici, o a peu.

La solució d’innovació tecnològica ha de tenir un destacat component tecnològic, component que es podrà aplicar a l’espai (infraestructura pública), al vehicle (la motocicleta), o a les persones (al /a la motorista), o a la combinació d’aquestes. Per tecnologia entenem la suma de tècniques, habilitats, mètodes, materials i processos utilitzats en la producció de béns o serveis. En aquest sentit, la solució, o el conjunt de solucions, poden ser de caràcter digital, però no necessàriament.
La solució, en la fase de pilot, s’ha d’ajustar a la regulació vigent.

A QUI S’ADREÇA?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Consorcis temporals de persones jurídiques

PER QUÈ PARTICIPAR? QUÈ OFERIM?

 • Import total de l’ajut: 200.000 €
 • Ajut de fins al 80 % de la despesa elegible dels projectes (amb un màxim de 100.000 € d’import subvencionable)
 • Testatge d’una solució innovadora en l’entorn real a la ciutat de Barcelona
 • Possibilitat de fer ús d’un espai al recinte de fira de Montjuïc
 • Comunicació i visibilització de les solucions guanyadores
 • Presentació del projecte al Tomorrow.Mobility World Congress 2023
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

PRESENTA LA TEVA PROPOSTA

Presenta la teva proposta al correu electrònic: bilm@firabarcelona.com

 

També pots dirigir a aquesta adreça electrònica consultes i dubtes respecte al repte, en horari de dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h, i fins al dia 14 de febrer de 2023.

Dates clau

20/01/2023

Publicació de la convocatòria

01/03/2023 (12:00 GMT +1)

Data límit presentació de propostes

DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació informativa a la convocatòria. Pots trobar més informació i els anuncis de la convocatòria al web del saló Tomorrow.Mobility World Congress.