REGENERACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES AMB SISTEMES INNOVADORS SOSTENIBLES

Amb el programa de regeneració urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que desplega una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions sobre edificis i teixits urbans vulnerables en situacions d’insuficiència o degradació, s’està fent un pas endavant per crear solucions integrals d’impuls a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors.

Hi ha la necessitat de trobar noves solucions que no només abordin la rehabilitació integral dels edificis, sinó que promoguin la seva inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, així com la resiliència. Solucions integrals que millorin l’habitabilitat i el rendiment energètic dels habitatges de Barcelona, tot aportant materials innovadors i nous usos dels existents, noves tecnologies i nous dissenys.

Gràcies a la possibilitat de la nova normativa urbanística d’implementar cossos edificats adossats en aquelles actuacions en què es persegueixi reduir la demanda energètica i millorar l’habitabilitat, es va llançar el juliol del 2022 un repte de regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles.

 

L’Institut Municipal d’Urbanisme i la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb BIT Habitat, van fer una crida a l’ecosistema innovador per impulsar la regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles en línia amb el model de ciutat que impulsa Barcelona, on la regeneració urbana esdevé una prioritat conjunta i col·lectiva per a la millora de la qualitat i inclusió dels espais on vivim.

 

Aquesta convocatòria buscava les millors solucions innovadores per al repte urbà “Regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

Les propostes havien de ser:

 • integrals
 • Implementables en l’espai real
 • Modulars i flexibles

Incloent-hi noves solucions de disseny, nous materials i adaptacions dels existents i noves tecnologies.

Integrant les activitats de fabricació i instal·lació d’un prototip (4 mesos d’execució) i les de monitoratge dels seus impactes previstos (12 mesos posteriors) en un espai de la ciutat de Barcelona.

Contemplant diferents opcions d’implantació pel que fa a complexitat i preu, per tal d’adaptar-se a diferents contexts i casuístiques. Tot i presentar-se en una única solució integral, cal que siguin flexibles, permetent la seva implementació com un tot, o bé, en subsistemes modulables de les parts que el componen.

 • Amb un alt component innovador
 • Preparats per implementar-los en l’entorn real (TRL a assolir superior a 6)
 • Sostenibles i circulars
 • Amb predominança de la fusta, el formigó o l’acer però incorporant solucions mixtes
 • Amb una incidència positiva en la sostenibilitat urbana (biodiversitat, efecte illa-calor, etc.)
 • Replicables i escalables
 • Creats amb un enfocament multidisciplinari (recerca, producció, monitoratge…)
 • Atractius i integrables a diferents situacions urbanes consolidades

Aquests sistemes modulars i flexibles havien d’incloure un prototip a escala real que contingués, com a mínim, els següents conjunts, tot i que es permetia incorporar-ne de nous sempre que donessin resposta als objectius principals que cerca la solució aportada.

 • Mòdul ampliació de volum
 • Mòdul d’envolupant bioclimàtica
 • Mòdul aljub
 • Mòdul fotovoltaic
 • Mòdul Smart Building

Mòduls muntats en sec, desmuntables i reutilitzables que permetin augmentar el volum de l’edifici en planta, total o parcialment, amb un augment de profunditat edificada màxima de 4m.

Envolupant bioclimàtica per a façanes i coberta muntada en sec, totalment desmuntable i reutilitzable que permeti augmentar el confort dels espais interiors dels habitatges (tèrmic, acústic, llum natural, vistes) i reduir-ne els consums d’energia).

Acabat de coberta vegetal tipus aljub que reculli l’aigua de pluja i l’aprofiti per al rec de les plantes de manera directa, tot reduint l’impacte de pluges torrencials a la ciutat.

Elements de producció per ser instal·lats en façanes i cobertes que tinguin un potencial de radiació solar adequat.

Grup de sensors i sistema de gestió integrat que permetrà fer operar l’envolupant bioclimàtica i els panells fotovoltaics de manera coordinada, tot indicant als habitants de l’edifici dades rellevants sobre el funcionament del sistema i controlar elements dinàmics, si s’escau.

Les solucions guanyadores optaven a ajuts de fins al 80% de la despesa elegible dels projectes (amb un mínim de 100.000 euros i un màxim de 150.000 euros d’import subvencionable) fins a exhaurir el fons disponible total de 450.000 euros, i havien de provar-se en l’entorn real de la ciutat de Barcelona.

PROJECTES GUANYADORS

Tres propostes van resultar guanyadores del repte. Actualment es troben en fase de prova pilot. Els mòduls estaran instal·lats al Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya durant un any per al monitoratge dels resultats.

 

Les propostes seleccionades són estructures de fusta o metàl·liques que afegeixen una nova façana als edificis que els permet guanyar espai per als habitatges (balcons o zones comunitàries), o millorar-ne l’aïllament i l’impacte del sol. També plantegen estructures als terrats per posar-hi panells solars, cobertes verdes o per captar i reutilitzar l’aigua de la pluja.

A través d’aquests prototips de construcció industrialitzada, es podrà millorar el confort, les condicions d’habitabilitat i la sostenibilitat dels edificis actuals, la qual cosa permetrà reduir les emissions de CO2 i els consums energètics. A més, els modes de construcció són de baixes emissions i amb costos limitats per permetre regenerar un volum elevat d’habitatges en les dècades vinents i així incidir en els compromisos de descarbonització de la ciutat de Barcelona en el marc de la missió climàtica.

DATES CLAU

27/07/2022

Publicació de la convocatòria

07/10/2022

Presentació de propostes (disseny del prototip)

26/10/2022

Presentació oral de les propostes

03/11/2022

Anunci guanyadors

Desembre 2022 – març 2024

Fabricació i instal·lació dels prototips

Abril 2024- maig 2025

Monitorització dels prototips

COMITÈ DE SELECCIÓ I COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Bithabitat Laia Grau

Gerent d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecta-urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Gènere i Igualtat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha estat sòcia al despatx de Territorisxlm (2017-2019) com especialista en assessorament municipal en matèria de planificació urbanística, i temes estratègics de ciutat i territori. També ha estat Responsable d’obres i instal·lacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, on va coordinar i executar obres de manteniment i millora energètica (2013-2016).  Des de 2006 fins al 2013, va ser funcionària del cos especial d’arquitectes de la Generalitat de Catalunya, ocupant diferents funcions, com a responsable de la comarca del Bages de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Territori Sostenibilitat.

Bithabitat David Martínez

Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona amb diferents postgraus en Projecte Urbà, Planejament Urbà i Ordenació del Territori per la Fundació UPC.

Va ser director de projectes de la fundació BIT Habitat (2017-2019) i assessor tècnic d’Urbanisme i Infraestructures a l’Ajuntament de Barcelona (2011-2017). Ha treballat també com a Cap de Serveis d’Ordenació Urbana a l’Ajuntament de Badalona (2009-2011) i com a coordinador d’Habitatge al mateix Ajuntament (2005-2008).

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes de BIT Habitat

Enginyera de formació amb màster en planificació urbana i polítiques pel medi ambient.

Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents camps tal com la innovació urbana, l’urbanisme i planificació territorial, el disseny de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament socioeconòmic, dinamització del paisatge i patrimoni, innovació social i cultural i la transformació digital aplicada a la ciutat.
Recentment, ha coordinat el llançament de l’EIT Urban Mobility. És vocal de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Bithabitat Josep Gassiot

Assessor del president del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i Comarques

Enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià i enginyer industrial per a la Universitat Ramon Llull.

Ha treballat al grup TEXSA com a tècnic de desenvolupament de productes, cap de l’oficina tècnica i director general comercial. També va fundar l’any 1989 REHACSA, empresa constructora especialitzada en rehabilitació.

Ha ostentat diversos càrrecs en organitzacions empresarials com la presidència de la Comissió de Rehabilitació de Catalunya (1998-2017) i la de la Fundació per l’Ordenació del Sector de la Construcció (1998-2017).

Bithabitat Lisa Marrani

Membre de la Comissió d’Urbanisme de la FAVB

Arquitecta llicenciada per la Università degli Studi di Firenze i doctorada en Tecnologia i gestió del patrimoni cultural (IMT Alti Studi Lucca/ ETSAV-UPC). Ha desenvolupat en diferents països projectes de restauració del patrimoni arquitectònic, col·laborant amb Institucions públiques i privades. Des del 2018 és assessora tècnica de la Comissió d’Urbanisme de la FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona) i membre de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona (TVUB).

És també docent en diversos centres: Politécnico di Milano, edRa Escola d’Art i Disseny de Rubí, Centri Universitari d’arts i Disseny Barcelona (BAU) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

ANUNCIS I DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts, que s’anirà actualitzant puntualment.

JORNADES I ACTES

Bithabitat Trobada tècnica de l’ecosistema del món industrial, la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la regeneració urbana

SESSIÓ

La trobada es va realitzar el 4 de juliol de 18 a 19.30 h de forma telemàtica.

Consulta aquí la presentació de la trobada tècnica.

Bithabitat Sessió informativa del repte urbà: regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles

SESSIÓ

La sessió es va realitzar el 13 de juliol de 16 a 17 h en format presencial.

Consulta aquí la presentació de la sessió informativa.

Accedeix aquí si vols veure la presentació gravada de la sessió informativa.

Bithabitat Acte de presentació dels projectes guanyadors

SESSIÓ

L’acte es va realitzar el 22 de novembre de 2022 de 17 h a 19 h a Ca l’Alier en format presencial.

 

Bithabitat Visita als prototips

VISITA GUIADA

Dimecres 19 de juny de 2024 de 18 a 19.30 h. Campus Diagonal-Besòs de la UPC.

Visita guiada, en el marc de les setmanes d’arquitectura 2024.