REGENERACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES AMB SISTEMES INNOVADORS SOSTENIBLES

El Programa de Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que desplega una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions sobre edificis i teixits urbans vulnerables amb situacions d’insuficiència o degradació, fa un pas endavant per trobar solucions integrals d’impuls a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors.

Cal trobar noves solucions que no només abordin la rehabilitació integral dels edificis sinó que promoguin la seva inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com la resiliència. Solucions integrals que millorin l’habitabilitat i el rendiment energètic dels habitatges de Barcelona, tot aportant nous materials i usos dels existents, noves tecnologies i nous dissenys.

Ara més que mai, i gràcies a l’oportunitat sorgida arrel de la possibilitat de la nova normativa urbanística d’implementar cossos edificats adossats en aquelles actuacions en què es persegueixi la reducció de la demanda energètica i la millora de l’habitabilitat, és el moment de llançar aquest repte de regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles.

L’Institut Municipal d’Urbanisme i la gerència d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb BIT Habitat fan una crida a l’ecosistema innovador per impulsar la regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles en línia amb el model de ciutat que impulsa Barcelona, on la regeneració urbana esdevé una prioritat conjunta i col·lectiva per a la millora de la qualitat i inclusió dels espais on vivim.

 

QUÈ BUSQUEM?

Aquesta convocatòria cerca les millors propostes de solució al repte urbà “Regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

 

Les propostes han de ser:

 • integrals
 • Implementables en l’espai real
 • Modulars i flexibles

Incloent-hi noves solucions de disseny, nous materials i adaptacions dels existents i noves tecnologies.

Integrant les activitats de fabricació i instal·lació d’un prototip (4 mesos d’execució) i les de monitoratge dels seus impactes previstos (12 mesos posteriors) en un espai de la ciutat de Barcelona.

Contemplant diferents opcions d’implantació pel que fa a complexitat i preu, per tal d’adaptar-se a diferents contexts i casuístiques. Tot i presentar-se en una única solució integral, cal que siguin flexibles, permetent la seva implementació com un tot, o bé, en subsistemes modulables de les parts que el componen.

 • Amb un alt component innovador
 • Preparats per implementar-los en l’entorn real (TRL a assolir superior a 6)
 • Sostenibles i circulars
 • Amb predominança de la fusta, el formigó o l’acer però incorporant solucions mixtes
 • Amb una incidència positiva en la sostenibilitat urbana (biodiversitat, efecte illa-calor, etc.)
 • Replicables i escalables
 • Creats amb un enfocament multidisciplinari (recerca, producció, monitoratge…)
 • Atractius i integrables a diferents situacions urbanes consolidades

Aquests sistemes modulars i flexibles hauran de contenir un prototip a escala real que contingui, com a mínim, els següents kits, tot i que es podran incorporar de nous sempre que responguin als objectius principals que cerca la solució aportada.

Bithabitat Mòdul ampliació de volum

Mòduls muntats en sec, desmuntables i reutilitzables que permetin augmentar el volum de l’edifici en planta, total o parcialment, amb un augment de profunditat edificada màxima de 4m.

Bithabitat Mòdul d’envolupant bioclimàtica

Envolupant bioclimàtica per a façanes i coberta muntada en sec, totalment desmuntable i reutilitzable que permeti augmentar el confort dels espais interiors dels habitatges (tèrmic, acústic, llum natural, vistes) i reduir-ne els consums d’energia).

Bithabitat Mòdul aljub

Acabat de coberta vegetal tipus aljub que reculli l’aigua de pluja i l’aprofiti per al rec de les plantes de manera directa, tot reduint l’impacte de pluges torrencials a la ciutat.

Bithabitat Mòdul fotovoltaic

Elements de producció per ser instal·lats en façanes i cobertes que tinguin un potencial de radiació solar adequat.

Bithabitat Mòdul Smart Building

Grup de sensors i sistema de gestió integrat que permetrà fer operar l’envolupant bioclimàtica i els panells fotovoltaics de manera coordinada, tot indicant als habitants de l’edifici dades rellevants sobre el funcionament del sistema i controlar elements dinàmics, si s’escau.

per què participar? què oferim?

 • Import total de l’ajut: 450.000 €
 • Ajut de fins al 80 % de la despesa elegible dels projectes (amb un màxim de 150.000 € d’import subvencionable)
 • Testatge d’una solució innovadora en l’entorn real a la ciutat de Barcelona
 • Comunicació i visibilització de les solucions guanyadores
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador
 • Assessorament i acompanyament tècnic

DATES CLAU

27/07/2022

Publicació de la convocatòria

07/10/2022

Presentació de propostes (disseny del prototip)

26/10/2022

Presentació oral de les propostes

03/11/2022

Anunci guanyadors

Novembre 2022 – març 2023

Fabricació i instal·lació dels prototips

A partir de març 2023

Monitorització dels prototips

COMITÈ DE SELECCIÓ I COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Bithabitat Laia Grau

Gerent d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecta-urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Gènere i Igualtat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha estat sòcia al despatx de Territorisxlm (2017-2019) com especialista en assessorament municipal en matèria de planificació urbanística, i temes estratègics de ciutat i territori. També ha estat Responsable d’obres i instal·lacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, on va coordinar i executar obres de manteniment i millora energètica (2013-2016).  Des de 2006 fins al 2013, va ser funcionària del cos especial d’arquitectes de la Generalitat de Catalunya, ocupant diferents funcions, com a responsable de la comarca del Bages de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Territori Sostenibilitat.

Bithabitat David Martínez

Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona amb diferents postgraus en Projecte Urbà, Planejament Urbà i Ordenació del Territori per la Fundació UPC.

Va ser director de projectes de la fundació BIT Habitat (2017-2019) i assessor tècnic d’Urbanisme i Infraestructures a l’Ajuntament de Barcelona (2011-2017). Ha treballat també com a Cap de Serveis d’Ordenació Urbana a l’Ajuntament de Badalona (2009-2011) i com a coordinador d’Habitatge al mateix Ajuntament (2005-2008).

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes de BIT Habitat

Enginyera de formació amb màster en planificació urbana i polítiques pel medi ambient.

Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents camps tal com la innovació urbana, l’urbanisme i planificació territorial, el disseny de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament socioeconòmic, dinamització del paisatge i patrimoni, innovació social i cultural i la transformació digital aplicada a la ciutat.
Recentment, ha coordinat el llançament de l’EIT Urban Mobility. És vocal de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Bithabitat Josep Gassiot

Assessor del president del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i Comarques

Enginyer químic per l’Institut Químic de Sarrià i enginyer industrial per a la Universitat Ramon Llull.

Ha treballat al grup TEXSA com a tècnic de desenvolupament de productes, cap de l’oficina tècnica i director general comercial. També va fundar l’any 1989 REHACSA, empresa constructora especialitzada en rehabilitació.

Ha ostentat diversos càrrecs en organitzacions empresarials com la presidència de la Comissió de Rehabilitació de Catalunya (1998-2017) i la de la Fundació per l’Ordenació del Sector de la Construcció (1998-2017).

Bithabitat Lisa Marrani

Membre de la Comissió d’Urbanisme de la FAVB

Arquitecta llicenciada per la Università degli Studi di Firenze i doctorada en Tecnologia i gestió del patrimoni cultural (IMT Alti Studi Lucca/ ETSAV-UPC). Ha desenvolupat en diferents països projectes de restauració del patrimoni arquitectònic, col·laborant amb Institucions públiques i privades. Des del 2018 és assessora tècnica de la Comissió d’Urbanisme de la FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona) i membre de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona (TVUB).

És també docent en diversos centres: Politécnico di Milano, edRa Escola d’Art i Disseny de Rubí, Centri Universitari d’arts i Disseny Barcelona (BAU) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

ANUNCIS I DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts, que s’anirà actualitzant puntualment.

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: inn_urb@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte “faq’s  Regeneració urbana”. Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

Àmbits i criteris de l’ajut
 • Quina es la obligatorietat en els tipus i percentatges dels diferents tancaments dels espais dels prototipus?

  La proposta, tal com descriuen els apartats 3.7 i 3.8 de la convocatòria, ha d’incloure, entre d’altres, uns kits d’ampliació de volum que hauran de tenir espais interiors i espais exteriors o semi exteriors per tal de permetre els futurs usos descrits.

  Per espais, tal i com es descriu en la convocatòria, s’entenen:

  –        nuclis de comunicació vertical (escales, ascensors).

  –        ampliació espais interiors d’habitatge.

  –        ampliació espais semi exteriors d’habitatge (terrasses, galeries).

  –        espais comuns (espais per la roba, espais de trobada, aparca bicicletes, refugis climàtics, etcètera).

  No cal que els prototipus incorporin tots aquests espais en la proposta, sinó que es demana que als kits d’ampliació de volum hi hagi tant uns espais interiors com espais semi exteriors, amb els usos que el participant consideri més oportuns, per tal de garantir que els sistemes siguin prou flexibles en els possibles projectes futurs.

  Els percentatges dels diferents tancaments no tenen per què ser exactes tal i com es descriuen, sinó que poden ser flexibles sempre que el prototip en contempli  les diferents solucions.

 • Què és el TRL i què es demana en aquesta convocatòria?

  El TRL, technology readiness level o nivell de maduresa tecnològica del projecte, és un concepte que es fa servir per mesurar l’estat de desenvolupament d’una tecnologia en el sentit ampli (dispositius, materials, components, programari, processos de treball, etcètera). L’escala TRL consta de nou nivells, que van des de les fases de recerca d’una tecnologia fins al desplegament al mercat. Pel que fa a la Convocatòria del repte urbà de regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles, les solucions han d’assolir, al final del procés, un nivell de maduresa tecnològica (TRL) superior a 6, fent referència a prototips que puguin ser testats com a prova pilot en un entorn real.

  Pots trobar més informació sobre TRL a:

  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Entitats beneficiàries de l’ajut
 • Qui pot demanar l’ajut?

  S’hi pot presentar qualsevol persona jurídica. En són exemples no limitadors associacions, fundacions, microempreses i petites empreses, cooperatives, universitats, centres de recerca o centres tecnològics.

 • Quines condicions han de complir les persones físiques o jurídiques per presentar-s’hi?

  Aquesta informació es troba a la clàusula 5 de la convocatòria, que pots trobar en aquest web a l’apartat “Anuncis i documentació”.

 • Es pot demanar l’ajut conjuntament amb altres actors?

  Sí, també en poden ser beneficiàries agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades. L’enfocament multidisciplinari i transversal de les propostes es valora positivament.

  Per formalitzar l’acord davant de BIT Habitat, cal lliurar el document «Acord d’agrupació», especificar els rols i els compromisos que assumeix cada persona jurídica que participa en el projecte i designar-ne una de les parts com a representant davant de l’Administració.

Tramitació
 • On es poden trobar els documents de la sol·licitud?

  Al web de la convocatòria: https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/

 • On s’ha de presentar la sol·licitud i com cal fer-ho?

  La sol·licitud s’ha de presentar enviant el formulari de participació disponible al web de BIT Habitat i cal validar la participació a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona.

  En la documentació informativa del repte, disponible a l’apartat web «anuncis i documentació», trobaràs el Manual de participació, que recull les instruccions per presentar la proposta correctament.

 • Quines característiques han de tenir els documents que s’adjunten a la sol·licitud?

  Els documents adjuntats poden tenir un pes màxim de 20 MB. No s’accepten arxius que continguin accents o caràcters com ., $, &, l.l, #, %.

Despeses subvencionables
 • Quin import se m’atorgarà?

  Els projectes seleccionats rebran una subvenció màxima del 80 % dels costos elegibles. La subvenció màxima per a cada projecte és de 150.000 €.

 • Quines despeses són subvencionables i quines no?

  Les despeses subvencionables estan recollides a la clàusula 14 de la convocatòria.

  Per ser considerades subvencionables, cal que les despeses:

  • Estiguin relacionades directament amb la implantació del projecte.
  • Estiguin descrites en el pressupost presentat.
  • Respectin els principis de bona gestió financera: rendibilitat i eficàcia.
  • S’hagin fet durant el termini comprès entre la data d’inici i la d’acabament del projecte (un màxim de setze mesos consecutius, corresponents a quatre mesos inicials de fabricació i instal·lació del prototip i dotze mesos posteriors de monitoratge; cal tenir en compte que els projectes guanyadors s’han d’iniciar en el moment de recepció de l’import subvencionat).

  En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació, els impostos sobre la renda i les despeses fetes en una data anterior a l’inici o posterior a l’acabament del projecte.

 • A l’hora de justificar-ho, ho he de fer per l’import total del projecte o només per la part corresponent a l’ajut concedit?

  A l’hora de justificar econòmicament el projecte, s’ha de fer tenint en compte l’import total del projecte presentat, i no només la part subvencionada.

 • Com i quan es cobra l’ajut?

  El pagament del premi atorgat es percebrà mitjançant un únic pagament, un cop publicada l’aprovació en la resolució definitiva i per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

jornades i actes

Bithabitat Trobada tècnica de l’ecosistema del món industrial, la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la regeneració urbana

La trobada es va realitzar el 4 de juliol de 18 a 19.30 hores de forma telemàtica.

Consulta aquí la presentació de la trobada tècnica.

Bithabitat Sessió informativa del repte urbà: regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles

La sessió es va realitzar el 13 de juliol de 16 a 17 hores en format presencial.

Consulta aquí la presentació de la sessió informativa.

Accedeix aquí si vols veure la presentació gravada de la sessió informativa.

Bithabitat Acte de presentació dels projectes guanyadors

Dimarts 22 de novembre de 2022 de 17 h a 19 h a Ca l’Alier ( c/ Pere IV, 362, Barcelona)