REGENERAR BARCELONA

Solució guanyadora del repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

“Regenerar Barcelona”, un projecte presentat per l’equip format per dos grups de recerca de la UPC (REARQ – Rehabilitació i Restauració Arquitectònica, i GICITED – Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia a l’Edificació), juntament amb l’empresa Constraula, Enginyeria i Obres, SAU, va ser valorat en segona posició pel comitè de selecció del repte.

El prototip dissenyat aposta per una estructura autoportant de fusta que s’adapta a la façana dels edificis, per anar configurant espais interiors i exteriors. La proposta contribueix a millorar la qualitat de l’habitatge, l’aspecte exterior i el comportament energètic dels polígons habitacionals.