Reptes urbans

Com a repte urbà s’entén un problema o una necessitat complexa de la ciutat que requereix, per donar-hi resposta, un servei, un producte o una metodologia innovadors que encara no existeixen al mercat.

La resolució d’un repte comença per una consulta oberta a l’ecosistema innovador i és una invitació a la creativitat que evita la prescripció o la sol·licitud específica de solucions.

El repte defineix l’impacte que es busca, sense que representi una limitació en el com.

BIT Habitat promou, dissenya i adapta el format de reptes urbans d’acord amb la necessitat específica en cada moment i aposta per la implantació de pilots, l’anàlisi dels resultats i la mesura del seu impacte.

Bithabitat

Paviment fotovoltàic guanyador del repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?”

Bithabitat

Infografia sobre el potencial fotovoltaic a una illa del barri de Gràcia. Projecte guanyador del repte “Com distribuir els excedents d’energia solar per alleujar la pobresa energètica”