Urban Data Desk

L’Urban Data Desk (UDD) és un visualitzador de dades urbanes i territorials, de 6 x 4 metres i controlat per quatre monitors tàctils, que ofereix una experiència interactiva amb múltiples capes d’informació georeferenciada actualitzades en temps real (mobilitat, habitatge, espai públic, infraestructura verda, fluxos, equipaments, etcètera).

La visualització i la interacció de l’UDD es proposa a escala local i física a Ca l’Alier, però també és accessible en línia amb un espai d’usuari, de manera que els continguts tinguin una interactivitat adaptada a altres plataformes i dispositius web (tauleta, ordinador, mòbil).

Els objectius de l’UDD s’estructuren en tres àmbits principals que li ofereixen una potencialitat estratègica com a instrument per a la innovació urbana de la ciutat:

1) Divulgació i educació. Eina divulgativa i educativa per interpretar la ciutat mitjançant la visualització de dades que no es poden percebre a “peu de carrer”.

2) Participació i cocreació. Eina per generar estratègies col·lectives que permet donar resposta interactiva a preguntes relacionades amb els paràmetres físics, socials, econòmics i mediambientals que defineixen la ciutat. L’UDD també disposa d’un mode de cocreació que permet afegir noves dades generades per les persones usuàries, mitjançant tòtems o bé altres dispositius connectats remotament, a més d’oferir la possibilitat d’utilitzar una sèrie d’eines d’interacció (afegir objectes i geometries, mapar rutes i localitzacions, editar continguts, etcètera) a fi de visibilitzar i agilitzar els processos participatius que tenen lloc a la ciutat o a qualsevol de les seves parts com a nucli de debat.

3) Transformació i presa de decisions. Eina clau de suport a la presa de decisions i a la transformació sostenible de la ciutat orientada especialment a les entitats de l’Administració pública, la ciutadania, el teixit empresarial o les universitats. En el mode de transformació, l’UDD permet oferir una imatge interactiva de les dades existents juntament amb les dades noves, enriquides amb els continguts de les persones usuàries participants, i possibilita visualitzar prototips i propostes urbanes, així com que els agents i les persones usuàries implicats les validin.

Bithabitat Bithabitat