CATÀLEG DE SOLUCIONS INNOVADORES BAIXES EN CARBONI PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

Aquest formulari recull tota la informació necessària per a la valoració de les solucions constructives innovadores existents amb baixa petjada de carboni d’edificis plurifamiliars entre mitgeres i sense possibilitat de creixement a la façana o remunta, així com les dades de contacte de l’entitat participant.

Les solucions se seleccionaran per formar part del catàleg que es publicarà durant el 2024. Aquest catàleg servirà com a eina de consulta tècnica en l’adopció de mesures en pro de la descarbonització de la rehabilitació.