URBANEW

Projecte multiactor de solucions sistèmiques i innovadores per a la regeneració urbana.

Les missions europees 2030 són una novetat del programa de recerca i innovació Horizon Europe per als anys 2021-2027. La Comissió Europea les concep com un esforç coordinat per agrupar els recursos necessaris (finançament, regulació, coneixement, etcètera) per fer front a alguns dels grans reptes del continent.

L’abril del 2022, en el marc el programa missions, Barcelona va ser escollida per la Comissió Europea per formar part de la “Missió Europea 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres per al 2030”. Sis ciutats espanyoles més també van ser seleccionades: Vitoria-Gazteiz, Saragossa, Sevilla, Madrid, València i Valladolid.

Les set ciutats espanyoles que formen part de la missió estan desplegant el programa pilot “URBANEW. Projecte multiactor de solucions sistèmiques i innovadores per a la regeneració urbana” per promoure una transformació sistèmica i garantir que els sectors residencial, comercial, i de l’edificació pública i privada redueixin la seva petjada de carboni i siguin eficients energèticament.

Amb aquesta finalitat, les ciutats mobilitzen els seus agents locals i realitzen accions conjuntes per impulsar la rehabilitació energètica i la substitució de materials de construcció, tot fomentant l’ús de matèries primeres locals amb baixa petjada de carboni i el desplegament d’energies renovables sota models d’autoconsum i comunitats energètiques.

Les activitats es posaran a prova a les set ciutats simultàniament, en diversos contextos climàtics i socioeconòmics. Les lliçons apreses permetran obtenir una visió completa d’aquest pilot, amb un diagnòstic profund per entendre millor les barreres i palanques per descarbonitzar l’entorn construït i integrar les energies renovables.

El projecte té un pressupost d’un milió i mig d’euros, dels quals Barcelona disposarà de 150.000 euros i es desenvoluparà en el període d’octubre de 2023 a juny de 2025.

URBANEW A BARCELONA

En el cas de Barcelona, el projecte preveu aprofundir en l’estudi de la posada en marxa d’un model de col·laboració públic-privat per a la compra i rehabilitació d’edificis per convertir-los en habitatge assequible.

El projecte el lideren l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) , l’àrea d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació municipal BIT Habitat.

Les principals tasques del projecte pilot són:

  1. Identificació de solucions de rehabilitació d’edificis innovadors i baixos en carboni
  2. Disseny d’un model de col·laboració públic-privat per a la compra i rehabilitació
  3. Estudi de la viabilitat econòmica

CATÀLEG DE SOLUCIONS INNOVADORES BAIXES EN CARBONI PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

El catàleg de solucions innovadores baixes en carboni servirà com a eina de consulta tècnica en l’adopció de mesures en pro de la descarbonització de la rehabilitació. La seva elaboració serà el resultat de tot un procés de recerca col·laborativa i de compartiment de coneixement entre l’acadèmia, l’empresa, els col·legis professionals, els instituts tecnològics i els centres de recerca.

A partir d’una crida a l’ecosistema vinculat a l’àmbit de la rehabilitació d’edificis, es busca conèixer les solucions constructives innovadores existents amb baixa petjada de carboni d’edificis plurifamiliars entre mitgeres i sense possibilitat de creixement a façana o remunta. Aquestes solucions poden incidir en:

  • Estalvi i eficiència energètica
  • Economia circular i carboni embegut
  • Adaptació i reducció del risc climàtic
  • Salut i confort
  • Biodiversitat i solucions basades en la natura

JORNADES I ACTES

Bithabitat URBANEW. Innovant en la rehabilitació d’edificis per a la descarbonització

JORNADA

10/04/2024 de 9 a 13h.

Ca l’Alier (Pere IV, 362, Barcelona).

Més informació