WikiHousing Barcelona

Coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per respondre a la necessitat d’habitatge de la població jove de Barcelona.

PROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2021”

WikiHousing Barcelona proposa la coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per a joves, per donar resposta a la manca d’habitatge econòmic, que afecta especialment la joventut barcelonina, però també a l’escassetat de sòl urbanitzable de la ciutat.

En col·aboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, WikiHousing Barcelona vol conscienciar, capacitar i empoderar el jovent en un procés de participació DIWO (do it with others) que impulsarà la innovació en prefabricació d’habitatge assequible i sostenible mitjançant una recerca transdisciplinària amb administracions, universitats i empreses especialitzades.

Com a resultat, l’experiència desembocarà en el codisseny, la construcció i el monitoratge d’un prototip d’habitatge col·lectiu, ubicat en l’entorn real, que ha de respondre a les necessitats socials detectades durant la primera fase del procés i assolir una certificació de sostenibilitat de cicle de vida VERDE, de GBCe, o Level(s). El prototip complirà amb les normatives vigents i respondrà a un sistema de
prefabricació lleugera i en sec, modular, reversible, reproduïble i escalable.

Ens impulsors
• Straddle3
• Societat Orgànica
• La Hidra Cooperativa

Bithabitat