Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

BARCELONA INNOVA WEEK 2018

Bithabitat EN
RE-PENSAR LA CIUTAT

Del 5 a l’11 de novembre de 2018. Amb el lema “Re-pensem la ciutat” plantejava una reflexió al voltant del model de ciutat que s’està construint i la repensava a partir de quatre nivells de relació de la persona amb el seu entorn físic: des de l’escala domèstica, la casa, i l’escala més propera, la de barri, fins a l’escala urbana-metropolitana, la ciutat, i l’ escala global, el món.

BARCELONA INNOVA WEEK 2018

Bithabitat EN
RE-PENSAR LA CIUDAD

Del 5 al 11 de noviembre de 2018. Con el lema “Re-pensar la ciudad”, planteaba una reflexión en torno al modelo de ciudad que se está construyendo y la repensaba a partir de cuatro niveles de relación de la persona con su entorno físico: desde el ámbito doméstico, la casa, y el ámbito más próximo, el de barrio, hasta el ámbito urbano-metropolitano, la ciudad, y el ámbito global, el mundo