Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

BARCELONA INNOVA WEEK 2019

Bithabitat EN
CIUTAT EN ACCIÓ

De l’11 al 17 de novembre de 2019. En aquesta edició, anomenada “Ciutat en acció”, es va fer un aproximació de caràcter temporal, reflexionant sobre la ciutat d’avui, la del demà i la del futur, tot explorant les accions que transformen l’entorn urbà, especialment, des de les vessants de la cultura i la participació ciutadana i des d’una perspectiva interseccional.

BARCELONA INNOVA WEEK 2019

Bithabitat EN
CIUDAD EN ACCIÓN

Del 11 al 17 de noviembre de 2019. En esta edición, denominada “Ciudad en acción”, se hizo uno aproximación de carácter temporal, reflexionando sobre la ciudad de hoy, la de mañana y la del futuro, explorando las acciones que transforman el entorno urbano, especialmente desde las vertientes de la cultura y la participación ciudadana y desde una perspectiva interseccional.