Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

BARCELONA INNOVA WEEK 2020

Bithabitat EN
Reconnectem Barcelona

Del 9 al 15 de novembre de 2020. Es va fer una versió celebrada totalment en línia i titulada “Reconnectem Barcelona” que va plantejar un debat sobre la inclusió digital a partir del canvi de percepció que tenim de la ciutat amb el desplegament de les tecnologies digitals. Això ens va portar a pensar sobre la ciutat que veiem, la que no veiem i la que imaginem.

BARCELONA INNOVA WEEK 2020

Bithabitat EN
RecoNECTEMOS Barcelona

Del 9 al 15 de noviembre de 2020. Se hizo una versión celebrada totalmente en línea y titulada “Reconectemos Barcelona” que planteó un debate sobre la inclusión digital a partir del cambio de percepción que tenemos de la ciudad con el despliegue de las tecnologías digitales. Eso nos llevó a pensar sobre la ciudad que vemos, la que no vemos y la que imaginamos.