INNOFAB

Solució guanyadora del repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

InnoFAB, un projecte presentat per l’equip Pich Aguilera Arquitectes, Pich Architects i Pich Innovation, Metalperfil Ros, Verdtical Urban Biotechnology, va ser valorat en tercera posició pel comitè de selecció del repte.

El projecte presenta una estructura metàl·lica fàcil de muntar i desmuntar, amb sistemes de tancament i d’acabat industrialitzats, lleugers i multicapa, amb materials que, en un 80%, provenen de productes reciclats o que es poden reutilitzar.

Sistema constructiu

El prototip està format per una façana de xapa grecada urbana amb òptimes prestacions tècniques. L’aïllament està produït a partir de la recuperació de residus mèdics amb un alt rendiment tèrmic. També s’empren paviments sostenibles amb base de fusta tecnològica reciclable i ceràmica fotocatàlica amb propietats antibacterianes.

El conformen els mòduls ampliació de volum, evolvent biològic, aljub, fotovoltaic i smart building.

  • Finestres eficients fetes d’alumini reciclat amb vidres de baix consum energètic i sistemes de protecció solar.
  • Persianes intel·ligents automatitzades produïdes amb alumini reciclat que s’ajusten automàticament segons les condicions climàtiques i les preferències de l’usuari.
  • Cobertes verdes industrialitzades amb emmagatzematge d’aigua de pluja i materials reciclats per a la gestió sostenible de l’aigua.
  • Jardineres fotovoltaiques que combinen vegetació i generació d’electricitat.
  • Sistema integral de gestió de la llar amb control remot i automatització d’il·luminació, persianes, temperatura, seguretat i consum energètic.

Beneficis

  • Augment del confort tèrmic, acústic i lumínic.
  • Aprofitament de les aigües pluvials i increment de la biodiversitat a partir de la vegetació integrada.
  • Reducció de la demanda energètica mitjançant aïllament tèrmic, plaques fotovoltaiques i estalvi energètic digital.
  • Foment de la circularitat mitjançant l’ús de materials reciclats, reciclables i reutilitzables.