Programes

Bithabitat
Experimentació

Facilitació de la realització de pilots i activitats de test en l’entorn real de solucions innovadores d’interès públic per a la ciutat.

més informació
Bithabitat
Reptes Urbans

Finançament i suport tècnic per desenvolupar i provar solucions innovadores que donin resposta a problemàtiques i necessitats complexes de la ciutat.

més informació
Bithabitat
Finançament

Convocatòries d’ajudes per donar suport financer i tècnic a projectes innovadors que generin un impacte positiu i mesurable en la ciutat i en la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

més informació
Bithabitat
HaBITants

Programa educatiu de BIT Habitat per a primària i secundària

#HaBITants més informació
Bithabitat
Innovació Digital

BIT Habitat impulsa iniciatives per garantir la inclusió digital a Barcelona.

#inclusiodigital més informació
Bithabitat
Plataforma d’Innovació Urbana

Un espai de reflexió i interlocució entre la ciutadania, l’acadèmia, les empreses i l’Administració per impulsar la innovació a la ciutat.

#piu més informació
Bithabitat
Xarxes d’innovació

BIT Habitat aposta per una innovació oberta, plural, transdisciplinària, amb una aproximació local i amb una mirada internacional alhora.

#BarcelonaInnova més informació
Bithabitat
Reflexió

Activitats, tallers i accions de divulgació i formació per pensar, compartir, aprendre i viure la innovació a la ciutat.

més informació