PANOT +

Solució guanyadora del repte urbà “el Panot del Segle XXI”.

“Panot +”, un projecte presentat per Constraula, Enginyeria i Obres, SAU, en col·laboració amb la professora Miren Etxeberria de la UPC, José Lucas Masero (ITeC), i Paviments Millaret, va ser valorat en segona posició pel comitè de selecció del repte.

D’aquesta proposta en destaca l’optimització de la composició material, que redueix el gruix del panot i en manté les capacitats. També cal remarcar la incorporació d’àrids reciclats, entre un 20% i un 37%, i de ciment amb menys impacte d’emissions de CO2. En total, la fabricació d’aquest panot assoleix una reducció del 44% de les emissions de CO2 respecte del panot actual.