Millora del servei de la xarxa d’autobús a la ciutat de barcelona

En línia amb l’impuls d’una mobilitat segura i sostenible, Barcelona disposa d’una xarxa de transport públic de qualitat:

 • Pel que fa a la cobertura i l’eficiència del servei, la ciutat disposa de més de cent línies que abasten tot el municipi de forma eficient i que tenen més de set-centes mil validacions diàries.
 • Pel que fa a la sostenibilitat, de manera progressiva s’estan incorporant a la xarxa autobusos d’hidrogen, elèctrics o de gas natural comprimit en substitució dels vehicles dièsel més contaminants; així, es contribueix a millorar la qualitat de l’aire als carrers de Barcelona i a generar una de les flotes més netes d’Europa.
 • Pel que fa a l’accessibilitat i l’experiència de les persones usuàries, els autobusos estan adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i ofereixen informació dins dels vehicles sobre les properes parades o la interconnexió amb altres línies i transports, i tenen una puntuació mitjana de les persones usuàries per sobre de vuit punts.

 

 

D’altra banda, els hàbits i les xarxes de mobilitat han anat evolucionant al llarg dels darrers anys, també acompanyats d’una transformació de la ciutat tant des del punt de vista urbanístic com regulador. Això fa que la xarxa d’autobusos hagi de conviure amb aquesta transformació no només a les parades, on l’espai pot ser compartit amb altres xarxes de mobilitat, sinó també a la via pública per on circula.

Paral·lelament, la tecnologia associada a la conducció autònoma ja és una realitat que s’està aplicant a diverses modalitats de transport, des dels privats i individuals fins als públics i col·lectius. La rapidesa del desenvolupament tecnològic i la implantació progressiva del transport podrà configurar, en un futur no gaire llunyà, no només el sistema de mobilitat actual sinó també el conjunt del disseny i del funcionament de la ciutat.

Per tant, si bé la prestació del servei d’autobús a Barcelona és de qualitat, hi ha un ampli recorregut de millora per aconseguir l’excel·lència i promoure un servei més accessible, sostenible, segur, funcional i equitatiu.

Aquest marge de millora demana, indiscutiblement, incorporar les innovacions tecnològiques que es troben en procés de desenvolupament i també els possibles canvis de comportament i de percepció de les futures persones usuàries dels sistemes de mobilitat que adoptaran aquestes tecnologies, amb la finalitat de generar una millora integral de tot el sistema de mobilitat.

En el marc del Barcelona Innova Lab Mobility, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el saló Tomorrow.Mobility World Congress, impulsa un repte perquè empreses, start-ups, universitats i centres d’innovació presentin solucions que tinguin per objectiu millorar el servei de la xarxa d’autobús públic de Barcelona.

QUÈ BUSQUEM?

Aquesta convocatòria cerca les millors propostes de solució per al repte urbà sobre la millora del servei de la xarxa d’autobús públic de Barcelona, perquè esdevingui més eficient, segur, sostenible, equitatiu i funcional.

Es busquen solucions que abordin de forma individual o integral les línies d’actuació següents:

 

 • Millora de l’experiència de les persones usuàries
 • Millora de l’eficiència en el desplaçament
 • Optimitzar l’eficiència del servei de bus a la ciutat per tal de reduir els temps de desplaçament (increment de la velocitat comercial, reducció dels temps d’encotxament i desencotxament, reducció dels temps de transbord, etcètera), així com millorar la convivència amb la resta de mitjans de transport que hi ha a la ciutat

Millorar l’experiència general de les persones usuàries d’autobús en relació amb les seves percepcions, emocions i satisfacció respecte al servei impulsant accions conductuals o tecnològiques que promoguin millores, tant en els busos com en la resta de la infraestructura que forma la xarxa, relatives a l’accessibilitat, la seguretat, la interoperabilitat, la informació a les persones usuàries, així com a les eines i els canals per accedir-hi, la comoditat, la qualitat dels temps d’espera a les parades, etcètera.

Optimitzar l’eficiència del servei de bus a la ciutat per tal de reduir els temps de desplaçament (increment de la velocitat comercial, reducció dels temps d’encotxament i desencotxament, reducció dels temps de transbord, etcètera), així com millorar la convivència amb la resta de mitjans de transport que hi ha a la ciutat.

Desenvolupar i optimitzar tecnologies que millorin les prestacions actuals associades a autobusos de conducció autònoma, per garantir un servei inclusiu, segur i de qualitat, així com iniciatives per fomentar que la ciutadania adopti aquest tipus de servei i tecnologia.

S’estableixen tres àmbits en els quals, de forma individual o integral, han d’implantar-se les propostes:

 • Els autobusos que formen la xarxa de transport públic de Barcelona.
 • La infraestructura associada a la xarxa de busos (parades, etcètera).
 • L’espai públic adjacent a la infraestructura anterior.

A QUI S’ADREÇA?

Es conviden els col·lectius següents a participar-hi, de manera individual o consorciada:

 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres de recerca i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Consorcis temporals de persones jurídiques

PER QUÈ PARTICIPAR-HI? QUÈ OFERIM?

 • Import total de l’ajut: 200.000 €
 • Ajut de fins al 80% de la despesa elegible dels projectes
 • Testatge d’una solució innovadora en l’entorn real a la ciutat de Barcelona
 • Comunicació i visibilització de les solucions guanyadores
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

DATES CLAUS

06/02/2024

Publicació de la convocatòria

11/03/2024 a les 20.00 CET

Data límit de presentació de propostes simplificades (fase 1)

19/03/2024

Anunci de les propostes seleccionades per presentar-se a la fase 2

19/04/2024

Data límit de presentació de propostes ampliades (fase 2)

03/05/2024

Anunci dels projectes guanyadors

DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació informativa de la convocatòria. Pots trobar més informació i els anuncis de la convocatòria al web del saló Tomorrow.Mobility World Congress.

JORNADES I ACTES

Bithabitat TROBADA TÈCNICA DE L’ECOSISTEMA DEL MÓN INDUSTRIAL, LA RECERCA I EL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT URBANA

Dimecres, 8 de novembre, de 15.30 a 16.30 hores, al Hall 2 de la plaça del Tomorrow.Mobility, de l’Smart City Expo World Congress.

En el marc del laboratori Barcelona Innova Lab Mobility, es va fer la trobada per a la presentació del repte urbà sobre la millora del servei de la xarxa pública d’autobús de la ciutat de Barcelona per codissenyar conjuntament alguns aspectes de la convocatòria. A l’acabar la sessió, hi va haver un espai de treball en xarxa per establir aliances.

Més informació