LA CIUTAT PROACTIVA 2023

Bithabitat

Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana

La quarta edició de “la ciutat proactiva” convida l’ecosistema innovador local a participar de forma activa en la generació de solucions per millorar la convivència a l’espai públic als barris de Barcelona.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes adreçats a  millorar la convivència a l’espai públic als barris de la nostra ciutat.

A QUI S’ADREÇA?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Persones físiques
 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques

Es valoraran positivament:

 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

PER QUÈ PARTICIPAR-HI? QUÈ OFERIM?

 • Import total de l’ajut: 480.000 €
 • Subvenció del 80% del cost total del projecte
 • Implementació de les solucions guanyadores en l’entorn real a la ciutat de Barcelona
 • Assessorament i acompanyament tècnic
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

DATES CLAU

Pròximament

Obertura de la convocatòria

JORNADES I ACTES

Bithabitat TROBADA TÈCNICA AL VOLTANT DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

La sessió es va realitzar el 17/03/23 a les 11 h en format telemàtic.

Trobada tècnica per entendre com les ciències del comportament poden incidir en els reptes urbans i cocrear i difondre la propera convocatòria d’ajuts a la innovació urbana que cercarà solucions innovadores partint d’aquest enfocament.

Si vols consultar el vídeo de la sessió, envia un correu a ciutatproactiva@bithabitat.barcelona.