BIT Habitat


BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la innovació urbana a Barcelona, en els seus vessants social, econòmic, urbanístic i tecnològic per tal de donar resposta als nous reptes als quals s’enfronta la ciutat.

A més promou iniciatives dirigides a crear una ciutat més sostenible i millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten, a través de la col·laboració entre la ciutadania, la universitat i els centres de recerca, el teixit empresarial i el sector públic, amb vocació internacional. Ubicada a Ca l’Alier, el nou Centre d’Innovació Urbana de Barcelona treballa sobre dos eixos principals: Taller de ciutats i i.lab.

Taller de ciutats


És l’espai des d’on es vol explorar una línia de pensament al voltant de la innovació urbana a partir de l’intercanvi de coneixement entre ciutats tant de l’àmbit nacional com internacional que comparteixin els mateixos reptes que Barcelona.

S’impulsaran activitats de trobada entre ciutats, organitzacions i institucions -tant de l’àmbit ciutadà com de la recerca, el món empresarial i el sector públic- per compartir coneixements i bones pràctiques.

Es treballarà amb grups multidisciplinars i amb la quàdruple hèlix al voltant de projectes i reptes urbans definits.

Serà també un espai de divulgació del coneixement al voltant dels models urbans eficients, amb utilització de dades i amb el 22@ com a cas emblemàtic.

i.lab


El laboratori és l’espai des d’on es vol dinamitzar l’ecosistema de la innovació urbana de Barcelona.

S’identificaran reptes urbans no resolts encara pel mercat. S’abordarà el desenvolupament i testeig de nous productes i serveis que serviran per millorar la vida dels ciutadans.

Aquesta tasca es durà a terme amb el treball conjunt amb ciutadania, universitats i centres de recerca, empreses i administracions.

Treballa a BIT Habitat

BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la innovació urbana a Barcelona, en el seu vessant social, Econòmic, urbanístic i tecnològic.

Podeu consultar a continuació les ofertes de treball publicades per BIT Habitat i accedir a les seves condicions particulars.

Totes les ofertes de treball de la Fundació BIT Habitat les podreu trobar publicades al nostre web, al Linkedin i al taulell d’anuncis ubicat a Ca l’Alier.

Tots el CV’s rebuts seran analitzats i valorats per una agència de selecció de personal externa. Les candidatures que superin el primer procés seran cridades a fer una entrevista presencial.