Projectes

Bithabitat
HAYDEN AI

Solució guanyadora del repte urbà “millora del servei de la xarxa d’autobús a la ciutat de Barcelona”.

més informació
Bithabitat
BUSPAS

Solució guanyadora del repte urbà “millora del servei de la xarxa d’autobús a la ciutat de Barcelona”.

més informació
Bithabitat
MAPIT CARE

Solució guanyadora del repte urbà "reducció de la sinistralitat relacionada amb les motocicletes".

més informació
Bithabitat
RIDER DOME

Solució guanyadora del repte urbà "reducció de la sinistralitat relacionada amb les motocicletes".

més informació
CLIMATE TRUST BARCELONA

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
SOUNDOFFSILENCE

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
SAFAREIG

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
TÀNIA

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
COMPARTIMENT

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
MEMÒRIES SINTÈTIQUES

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
SOUNDLIGHTS

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2023.

més informació
Bithabitat
A L’OMBRA DEL TRENCADÍS

Solució guanyadora del repte urbà "generació d'ombratge efímer a l'espai públic".

més informació
Bithabitat
MAR D’OMBRES

Solució guanyadora del repte urbà "generació d'ombratge efímer a l'espai públic".

més informació
Bithabitat
OASIS. OMBRA PER A TOTHOM

Solució guanyadora del repte urbà "generació d'ombratge efímer a l'espai públic".

més informació
Bithabitat
LOGIREPAK

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2022.

més informació
Bithabitat
TEPAC

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2022.

més informació
Bithabitat
RAVALORITZA

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2022.

més informació
Bithabitat
RESPIRA

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2022.

més informació
Bithabitat
DATALOG

Proposta guanyadora de "la ciutat proactiva" 2022.

més informació
Bithabitat
INNOFAB

Solució guanyadora del repte urbà "regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes innovadors sostenibles".

més informació
Bithabitat
REGENERAR BARCELONA

Solució guanyadora del repte urbà "regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes innovadors sostenibles".

més informació
Bithabitat
ALIGRA

Solució guanyadora del repte urbà "regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes innovadors sostenibles".

més informació
Bithabitat
R3 PANOT

Solució guanyadora del repte urba "el Panot del Segle XXI".

més informació
Bithabitat
PANOT +

Solució guanyadora del repte urba "el Panot del Segle XXI".

més informació
Bithabitat
PANOT DEL S.XXI

Solució guanyadora del repte urba "el Panot del Segle XXI".

més informació
Bithabitat
E-ludens. Llindars urbans / carrers habitables

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
AULAMAR

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
NotaBLE

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
WikiHousing Barcelona

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
Assessoria digital de transició agroecològica

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
Eat Circular

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
R-Barceloneta

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
Laboratori Ciutadà de Salut Urbana 

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
FABRICACIÓ DIGITAL PER A LA MILLORA DEL BENET CORNER

Microprojecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
CIBICO

Microprojecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
FORMA

Microprojecte guanyador de "La ciutat proactiva 2021"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
BARCELONA REVOLTA’T

Projecte guanyafdor de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
JOIN ENERGY

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
GEGAAN

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
DADES X COMERÇ

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
CO-HAB-RAVAL

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació
Bithabitat
Co-mida

Projecte guanyador de "La ciutat proactiva 2020"

#ciutatproactiva més informació